Gepubliceerd op:

Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht geworden. De Wet kraken en leegstand heeft als doel om zowel kraken als leegstand te bestrijden. De Minister van BZK heeft toegezegd de Tweede Kamer na een jaar te informeren in hoeverre gemeenten het ontwikkelen van leegstandbeleid voortvarend hebben opgepakt. RIGO heeft dit op verzoek van het Ministerie bij de 41 grootste gemeenten geïnventariseerd: in hoeverre en op welke wijze hebben zij gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden van de wet?De Minister heeft het rapport en een begeleidende brief eind maart aan de Tweede Kamer aangeboden.