Gepubliceerd op:

Sinds 2013 kunnen corporaties in de regio Amsterdam een deel van hun aanbod (maximaal 20% per gemeente) toewijzen via loting in plaats van inschrijfduur. Het doel daarvan was om spoedzoekers met onvoldoende inschrijfduur ook een kans te geven op een woning. In opdracht van de Stadsregio Amsterdam heeft RIGO de effecten geëvalueerd.

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat lotingwoningen beduidend minder vaak worden geweigerd dan reguliere woningen, die op basis van inschrijfduur worden toegewezen. Ook worden lotingwoningen inderdaad vaker toegewezen aan woningzoekenden met weinig inschrijfduur, zoals bedoeld. Dat laatste is op zich geen wonder, gezien de willekeur van loting en de hoge benodigde inschrijfduur voor reguliere woningen. Maar biedt loting in de regio Amsterdam wel voldoende kansen of is het slechts een druppel op de gloeiende plaat?

Op lotingwoningen kwamen in 2015 gemiddeld 1.094 reacties, ongeveer vijf keer zoveel als op reguliere woningen. Het hoge en bovendien stijgende aantal reacties beperkt de kans om ingeloot te worden. Wie in 2015 maximaal op lotingwoningen reageerde (iedere week 2 reacties), had een kans van 9% om minstens een keer op de eerste plaats te eindigen. De vraag is of deze kans groot genoeg is om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor spoedzoekers. Die vraag zal uiteindelijk door de bestuurders in de regio Amsterdam beantwoord moeten worden.
Lees ook het artikel ‘Rol van loten onderzocht‘ uit NUL20.