Gepubliceerd op:

Niet alleen Amsterdam worstelt met erfpacht. De gemeente Utrecht is sinds 2003 bezig een relatief klein aantal voortdurende erfpachtcontracten over te laten stappen naar eeuwigdurend. Een eerste poging in 2003 was geen succes. De gemeente wil de overstapregeling nieuw leven inblazen met Conversieregeling 2016 die in het voorjaar van 2017 door de gemeenteraad zal worden behandeld.

Utrecht introduceerde in 2003 overstapregeling die alleen aantrekkelijk was als erfpachters binnen een jaar van de regeling gebruik maakten. Deden ze dat niet, dan schoot de afkoopsom omhoog. Bijna 600 erfpachters kochten binnen de gestelde termijn af, daarna was het gedaan met de regeling. Het nieuwe voorstel is minder star, want men hoeft niet meer binnen een jaar te beslissen. Maar nog altijd geldt: hoe langer men wacht, hoe duurder het wordt.

RIGO concludeert dat de regeling nog altijd duur uitpakt voor erfpachters. Zo zouden overstappers in 2003 in de nieuwe regeling anno 2017 maar liefst drie keer zo veel betalen. Ook stelt RIGO vast dat Utrecht afwijkt van de gangbare praktijk om de grond aan het einde van een tijdvak af te waarderen, vanwege het feit dat de grond bebouwd is. Er is nog veel ruimte om Utrechtse erfpachters een schappelijker voorstel te doen.