Gepubliceerd op:

Recent publiceerde de Vereniging Eigen Huis onze analyse van de voorstellen voor eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam. Vlak daarna publiceerde B&W de voorstellen voor nieuwbouw aan de gemeenteraad. In het verlengde van onze rapportage gaan we hier in op de kosten van deze eeuwigdurende erfpacht voor nieuwe erfpachtcontacten. Het voordeel van de invoering van de eeuwigdurende erfpacht brengt als nadeel een te hoog canonpercentage met zich mee. Die canon oogt aantrekkelijk omdat deze op een laag niveau begint. Maar het gehanteerde rentetarief ligt ruim boven de nu geldende hypotheekrente, ook voor langere rentevaste perioden.

Het lage instaptarief houdt de grondprijzen hoog en draagt dan weer bij aan de excessieve prijsontwikkeling in de Amsterdamse woningmarkt.Dit geeft een tegenstrijdig beeld: de canon ligt eigenlijk te hoog, gezien de huidige rentestand, maar een nog lagere indexcanon brengt waarschijnlijk de grondprijs nog verder omhoog: de woonlast voor de erfpachter is de grondprijs maal het canonpercentage. Vanuit een verantwoorde ontwikkeling van de woningmarkt zou het logischer zijn dat afkoop wordt bevorderd of verplicht, zoals dit in 2013 voor de rest van Nederland is ingevoerd. Dat zal in elk geval tijdelijk een drukkend effect hebben op grondprijzen, en is passend bij de huidige woningmarktsituatie. En dat werkt zo door in de betaalbaarheid van de afkoop door de erfpachter.