Gepubliceerd op:

Uit een recente inventarisatie van de wachttijden voor corporatiewoningen in de provincie Noord-Holland blijkt dat de gemiddelde wachttijden in Zaanstreek-Waterland tot de hoogste van de provincie en daarmee van Nederland behoren. Het belangrijkste instrument om de wachttijden voor woningzoekenden te verlagen is nieuwbouw. Volgens de huidige woningbouwplannen zullen de komende tien jaar ongeveer 7.200 corporatiewoningen in Zaanstreek-Waterland worden gebouwd, met name in Purmerend en Zaanstad. De woningcorporaties in Zaanstreek-Waterland vragen zich af of dit voldoende zal zijn om de wachttijden voor woningzoekenden substantieel te verlagen. Zij hebben RIGO gevraagd deze vraag te verkennen.