Gepubliceerd op:

In de regio Haaglanden wordt hard gewerkt aan een nieuwe huisvestingsverordening. Een van de laatste uitwerkingspunten is de invulling van het lokale maatwerk. Er liggen twee voorstellen om woningen die gelabeld zijn voor jongeren of voor ouderen met voorrang toe te wijzen aan lokale inwoners.Met behulp van ons simulatiemodel voor woonruimteverdeling hebben we de gemeenten en corporaties in Haaglanden geholpen om zicht te krijgen op de effecten van voorstellen voor lokaal maatwerk. We hebben in beeld gebracht wat de gevolgen zijn als gelabelde jongerenwoningen en/of seniorenwoningen met voorrang worden toegewezen aan lokale inwoners. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de gevolgen voor de instroom maar ook naar de uitstroom van woningzoekenden.