Gepubliceerd op:

Er wordt steeds meer verwacht van de eigen kracht van burgers en organisaties. De decentralisaties in het sociale domein leunen in belangrijke mate op dit vertrekpunt. Dan moet er ook ruimte zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Niet alleen gemeenten, ook andere maatschappelijke organisaties (zoals woningcorporaties) zullen de relatie met de burgers (bewoners, huurders, klanten) opnieuw moeten uitvinden.  Dit vraagt om een manier van werken volgens opvattingen en principes en om op dialoog gerichte competenties. Dat is radicaal anders dan werken volgens regels en procedures.

RIGO heeft de gemeente Uithoorn geholpen bij het formuleren van uitgangspunten voor de dialoog met burgers en organisaties. Ambtenaren, college en raadsleden hebben, onder meer met behulp van rollenspelen, de huidige praktijk kritisch bekeken en dilemma’s voor de toekomst doorleefd. Bijvoorbeeld: hoe gaan we in gesprek over een vraag van burgers om een creatieve markt te organiseren op plein X? Of welke stem geven we de jeugd zelf in de uitwerking van jeugdbeleid? Stel we laten ‘alles los’, wat gebeurt er dan?

Met de recent vastgestelde Participatienota speelt de gemeente in op ontwikkelingen in de samenleving. Nu nog de praktijk…