Gepubliceerd op:

Wat bepaalt het energiegedrag, hoeveel effect heeft gedrag op energiegebruik en welke mogelijkheden zijn er om via gedrag het energiegebruik in de woning te verminderen? In het onderzoek wordt ingegaan op zowel het energiegedrag in de woning (verwarmen, ventileren, koelen en baden) als op het investeringsgedrag: de investeringen die door bewoners worden gewenst en die men doet.

Daarbij wordt gezocht naar de achterliggende redenen van het gedrag en de omstandigheden waarin zuinig en onzuinig gedrag voorkomen. Het idee daarbij is dat als we de achtergronden van energiegedrag beter begrijpen er ook aanknopingspunten ontstaan om gedrag te beïnvloeden in een meer energiezuinige richting.