Gepubliceerd op:

De gemeente Amsterdam bepaalt de grondquote van erfpachtwoningen op een normatieve manier, waarbij fictieve herbouwkosten worden afgetrokken van de WOZ-waarde. Dat resulteert in gemiddeld hoge grondquotes die bovendien sterk variëren over de stad. Maar waarom wordt voor een fictieve methode gekozen als de feitelijke marktwaarde van afgekochte erfpachtgrond ook uit transactieprijzen kan worden afgeleid?

In dit memorandum wordt aangetoond dat het ook mogelijk is om de marktwaarde van bebouwde erfpachtgrond te destilleren uit transactieprijzen. De gemeente Amsterdam komt met haar keuze voor een normatieve bepaling van de grondwaarde uit op een veel hogere grondquote dan wat ‘de markt’ bereid is te betalen voor erfpachtgrond. Dat is volgens modelschattingen op jaarbasis ongeveer 0,45% van de WOZ-waarde. In het nieuwe voorstel voor eeuwigdurende erfpacht rekent de gemeente bij een gemiddelde buurtstraatquote van 37,5% en een canonpercentage van 2,4% met op jaarbasis 0,9% van de WOZ-waarde. Met andere woorden: de gemeente rekent gemiddeld met ongeveer twee keer de marktwaarde.