Gepubliceerd op:

In de analyse wordt onder andere gewezenop een uitspraak van het gerechtshof uit 2011, waaruit blijkt dat tot nog toe een te hoge erfpacht in rekening is gebracht. Volgens Rob de Wildt van RIGO zou het wenselijk zijn dat de Autoriteit Consument & Markt toetst of de voorgestelde erfpachtvoorwaarden recht doen aan de belangen van de woonconsument. Lees meer op de website van de Vereniging Eigen Huis.