Gepubliceerd op:

Sinds 2012 zijn in Amsterdam de ‘Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering’ van kracht. Dit is een overeenkomst tussen de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen en de gemeente Amsterdam.

De Kaderafspraken zijn onderdeel van de overeenkomst ‘Bouwen aan de Stad II’. Het doel van de Amsterdamse Kaderafspraken is het bieden van een duidelijke rechtspositie voor Amsterdamse huurders die te maken krijgen met een renovatie- of sloopproject. Daartoe schetsen de Kaderafspraken de gewenste procesgang bij ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwing en verbetering en de rol die de bewoners daarin spelen.

De Kaderafspraken gelden tot eind 2014. De intentie is om de overeenkomst voort te zetten. De evaluatie van de praktijk brengt de ervaringen met de kaderafspraken binnen projecten in beeld en laat zien waar verbetering van de Kaderafspraken nodig of gewenst is.