Gepubliceerd op:

Bij de evaluatie van het woonbeleid voor de rekenkamercommissie Ommen waren er drie aandachtspunten: de kwaliteit van het beleid, de effectiviteit van het beleid en de rol van de gemeenteraad. Wat betreft het eerste was het beleid goed onderbouwd en uitgewerkt, en afgestemd met andere betrokken partijen.

In de praktijk ging het vooral over bouwprojecten, waardoor op de effectiviteit van het woonbeleid in de gehele breedte beperkt zicht was. Omdat ook de informatie voor de raad vooral op de bouwprojecten betrekking had, was het voor de raad niet eenvoudig om grip te houden op de uitvoering van het woonbeleid.