Gepubliceerd op:

De aanleiding voor de evaluatie was een motie van de gemeenteraad waarin het college werd gevraagd een evaluatie uit te voeren van het huidige beleid. Wij zetten voor de gemeente en gemeenteraad eerst het huidige beleidskader de uitvoering en beleidseffecten op een rij. Daarna beoordeelden wij deze en formuleerden enkele aanbevelingen.

We baseerden onze studie op een dossierstudie op drie verschillende bronnen: de gemeentelijke regels en beleidsvorming op dit onderwerp; een analyse van registratiegegevens van de gemeente Medemblik over de vergunningverlening en de handhaving in de afgelopen jaren en interviews met betrokken ambtenaren, het college, de gemeenteraad en belanghebbenden over hun ervaringen in de praktijk en de effecten van het beleid.

Benieuwd naar de uitkomsten lees onze rapportage of bekijk deze infographic: