Gepubliceerd op:

De zestien gemeenten in de regio Utrecht stemmen hun huisvestingsverordeningen af met behulp van een gezamenlijke modelverordening. Medio 2019 is een aantal wijzigingen van kracht geworden. In 2021 willen de gemeenten de huidige verordening evalueren. RIGO is gevraagd om hiervoor een analyse uit te voeren van de woonruimteverdeling, op basis van cijfers uit het regionale verdeelsysteem van WoningNet.