Gepubliceerd op:

Het Amsterdamse jongerencontract is een tijdelijk huurcontract (van maximaal vijf jaar), bedoeld voor jongeren en toegepast op een select deel van de woningvoorraad. Het jongerencontract is vijf jaar geleden geïntroduceerd; tijd voor een integrale evaluatie. RIGO onderzoekt hoe het Amsterdamse jongeren in het algemeen vergaat op de woningmarkt en zoomt in op jongeren met een jongerencontract. Ook zal worden onderzocht hoe het jongerencontract door diverse betrokkenen wordt ervaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels.