Gepubliceerd op:

De gemeente Den Haag heeft beleid om de woningvoorraad te beschermen. Volgens dat beleid is kamerbewoning tot en met 3 personen per woning toegestaan. Voor 4 of meer personen per woning is een vergunning benodigd. Deze vergunning wordt in principe niet verstrekt in zogeheten kwetsbare wijken, waar men gezien de leefbaarheid toename van het aantal kamerbewoners onwenselijk vindt. RIGO is gevraagd te evalueren hoe de feitelijke situatie rond kamerbewoning en de relatie met leefbaarheid zich ontwikkeld hebben sinds de vorige meting in 2017.