Gepubliceerd op:

Met enige regelmaat voeren externe organisaties participatietrajecten uit in opdracht van de gemeente Amsterdam. Twee voorbeelden (in Stadsdeel Zuid) zijn de trajecten op het President Kennedyplantsoen en het Henrick de Keyserplein. Beide trajecten maken onderdeel uit van de pleinenaanpak in het gebiedsplan de Pijp, Rivierenbuurt 2021. Met de pleinenaanpak wordt beoogd de sociale functie van de pleinen te versterken. Ook is er een link met gestelde prioriteiten in de gebiedsagenda 2019-2022. De gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid) vraagt zich af wat de inzet van externe organisaties oplevert: in hoeverre dragen de organisaties bij aan het behalen van de doelen, wat leert de gemeente van de inzet van externe partijen en hoe wordt de aanpak in de eigen organisatie geborgd op het moment dat de externe partijen de werkzaamheden in de buurt afronden? Om deze vragen te beantwoorden voert RIGO een evaluatie uit.