Gepubliceerd op:

In het najaar van 2019 konden gemeenten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) aanvragen. De RRE was bedoeld voor kleine energiebesparende maatregelen voor eigenaar-bewoners, zoals het optimaliseren (waterzijdig inregelen) van cv-installaties, het aanbrengen van radiatorfolie, het gebruik van ledlampen en de inzet van energieverbruiksmanagers.

Met een documentstudie, een enquête onder alle gemeenten die destijds een aanvraag hebben ingediend en verdiepende casestudies onder vijf gemeenten, brachten we de opbrengsten in beeld. Daarnaast bood de eindevaluatie inzicht in verbetermogelijkheden en lessen voor andere regelingen, zoals de regelingen Energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma.

In totaal werd de eenmalige specifieke uitkering RRE aan 221 gemeenten verstrekt, van in totaal 98 miljoen euro. Over het algemeen hebben de gemeenten de regeling en uitvoering als succesvol ervaren. Naast dat eigenaar-bewoners geholpen konden worden met kleine energiebesparende maatregelen, hebben we in de evaluatie drie succesfactoren onderscheiden:

  • 1. de regeling heeft bijgedragen aan het verder ontwikkelen van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en veel gemeenten hebben een communicatiestrategie kunnen opzetten die ook op de langere termijn bruikbaar blijft;
  • 2. gemeenten hebben meer zicht gekregen op hoe ze bewoners het best kunnen bereiken en welke informatiebehoeften zij hebben;
  • 3. gemeenten hebben tot slot meer zicht op potentiële verduurzamingsstappen in wijken en op woningniveau (mede als gevolg van uitgevoerde energiescans).

De evaluatie leverde ook een aantal knelpunten op. Het bleek voor gemeenten niet eenvoudig om het bereik onder en de behoeften van inwoners vooraf goed in te schatten. Daardoor was er soms sprake van een overschatting van het te behalen resultaat. Daarnaast maakten gemeenten de lokale regeling soms te complex, waardoor de drempel voor inwoners om mee te doen te hoog werd.

Klik hier om naar het rapport te gaan.