Gepubliceerd op:

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel bekend als de Rotterdamwet, biedt gemeenten de mogelijkheid om in speciaal daartoe aangewezen gebieden bijzondere maatregelen in te zetten om de leefbaarheid te verbeteren. In de wet is opgenomen dat om de vijf jaar een evaluatie moet plaatsvinden.

Gemeenten hebben zelf lokale evaluaties uitgevoerd. Op basis daarvan stelt RIGO nu een rapportage op ten behoeve van de algehele evaluatie door het Rijk. Op welke manier en om welke redenen is de Wbmgp door de gemeenten ingezet? In hoeverre was de toepassing van de wet doeltreffend? Welke succesfactoren en knelpunten kwamen gemeenten tegen bij de uitvoering?