Gepubliceerd op:

RIGO evalueert in opdracht van de Rekenkamercommissie Zwartewaterland het woonbeleid van de gemeente. Dat doen we onder andere met een onderzoek onder bewoners, waarin we kijken wat zij de belangrijkste aandachtspunten voor het beleid vinden en in hoeverre zij bekend zijn met de instrumenten, zoals de starterslening, die de gemeente inzet.