Gepubliceerd op:

Woonservicegebieden zijn gewone wijken of dorpen, maar met een gecoördineerd dienstenaanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Ook is in die gebieden een aantal aanpassingen gedaan in de woningen of de woonomgeving. Het primaire doel van de woonservicegebieden is dat kwetsbare ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen wonen. Of ze daarin ook slagen, is echter nog niet goed bekend.

Langer Zelfstandig Wonen

Om in die lacune te voorzien, wordt in deze deelstudie van het project Langer Zelfstandig Wonen van PBL gewerkt met de microdata van het CBS en in het bijzonder met het longitudinale analysebestand dat RIGO heeft ontwikkeld voor de MIT. Hiermee wordt onderzocht of er kwetsbare ouderen inderdaad langer zelfstandig blijven wonen in de woonservicegebieden.