Gepubliceerd op:

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe groot de verschillende zorggroepen in Katwijk zijn en in hoeverre de condities aanwezig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Bij deze condities is specifieke aandacht gevraagd voor de wooncomponent. Het onderzoek heeft geleid tot een lijst met aanbevelingen, waarmee de gemeente samen met de lokale partners mee aan de slag kan.