Gepubliceerd op:

In twee rapporten worden de resultaten van de eerste fase van het ontwikkelingsproces weergegeven:

De uitkomsten worden geïllustreerd aan de hand van kaartbeelden voor de pilotgemeenten Amsterdam en Tilburg.

De Woonzorgwijzer is een kennisinstrument, met als doel het bieden van een referentiekader voor de omvang van groepen met beperkingen en waar zij wonen, zodat gemeenten maar ook andere lokale spelers meer grip krijgen op de (toekomstige) opgave wonen en zorg op lokaal niveau. Het is een instrument waarmee op buurt- en wijkniveau in beeld wordt gebracht welke zorggroepen er in een gebied wonen en welke condities nodig zijn wat betreft woning, woonomgeving en ondersteunende dienstverlening om zelfstandig te kunnen wonen.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de site van de Rijksoverheid.