Gepubliceerd op:

Momenteel heerst er grote druk op de woningmarkt. Lage- en middeninkomens komen moeilijk aan een woning. In de sociale huursector zijn de wachttijden lang, terwijl de koopsector en de private huursector vanwege hoge prijzen financieel moeilijk bereikbaar zijn. De Provincie Noord-Holland stelt vast dat wanneer op de vrije markt betaalbare woningen worden gerealiseerd, deze woningen bij mutatie al snel alsnog in het dure prijssegment belanden. Daarom ligt het voor de hand om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om woningen te realiseren die niet alleen betaalbaar zijn, maar dat ook langdurig blijven.

De Provincie Noord-Holland wil in dit verband in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn voor de provincie om – zo mogelijk samen Rijk en gemeenten – een fonds sociale koop op te richten, waarbinnen betaalbare koopwoningen worden gerealiseerd die ook bij wisseling van eigenaar betaalbaar blijven. RIGO is gevraagd om in kaart te brengen welke vormen een dergelijk fonds zou kunnen aannemen, welke doelgroepen het zou moeten bedienen en welke investeringen en risico’s het met zich meebrengt.