Gepubliceerd op:

De foto is één van de instrumenten om in het woonbeleid in Limburg vorm te geven aan de herstructureringsaanpak. De foto geeft inzicht in de herstructureringsopgave voor de komende 10 à 15 jaar en tevens de ontwikkeling sinds 2012. De wijken zijn aan de hand van de verschillende indicatoren gescoord, zodat de provincie in staat is prioriteiten te stellen.