Gepubliceerd op:

RIGO heeft een instrument ontwikkeld om de situatie in de Limburgse wijken te meten: de foto van de wijk.De foto bevat informatie op wijkniveau over woningvoorraad, sociaal-economische aspecten, veiligheid en demografie. De foto is één van de instrumenten om in het woonbeleid in Limburg vorm te geven aan de herstructureringsaanpak. De foto geeft inzicht in de herstructureringsopgave voor de komende 10 à 15 jaar. De wijken zijn aan de hand van de foto’s gescoord, zodat de provincie is staat is prioriteiten te stellen.