Gepubliceerd op:

Er zijn groeiende wachtlijsten in de sociale huursector en veel huishoudens hebben betalingsproblemen. Een deel van de huurders woont bovendien in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Hoe is dit zo gekomen? En welke ontwikkelingen zijn te verwachten? Platform31 en haar partners wilden bovenstaande vragen graag in beeld hebben. Door inzichtelijk te krijgen wat er aan de hand is en welke ontwikkelingen hierop van invloed waren, is het immers mogelijk om het gesprek te voeren over de vraag of wijziging van beleid nodig is. Platform31 heeft RIGO gevraagd om het onderzoek uit te voeren.

We voerden het onderzoek uit in de periode dat ook een ander groot onderzoek naar de opgaven in de sociale huursector en de rol van de corporatiesector is gedaan: het onderzoek ‘Opgaven en middelen’ naar aanleiding van de motie van kamerlid Ronnes. We hebben de uitkomsten van dit onderzoek, over de vraag of de opgaven en middelen in balans zijn, betrokken in het laatste hoofdstuk van dit rapport.

Het resultaat is een onderzoeksrapport met als overkoepelende conclusie dat het niet zo best gaat met de volkshuisvesting. Platform31 vroeg separaat aan enkele deskundigen om de onderzoeksresultaten in een essay vanuit hun eigen achtergrond nader te duiden. De slotbeschouwing, geschreven door Anouk Corel van Platform31, is bedoeld als reflectie op de uitkomsten uit zowel de het onderzoek als de essays. Platform31 hoopt met het rapport en de essays de betrokken partijen een spiegel voor te houden en voeding te bieden voor de volgende coalitieperiode.