Gepubliceerd op:

Dit blijkt uit de Stedenmonitor 2013, die RIGO voor de Provincie Gelderland heeft uitgevoerd. In de rapportage is de ontwikkeling van de dertien Gelderse steden op ruim vijftig indicatoren over een reeks van jaren in beeld gebracht. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat het over het algemeen goed gaat met de Gelderse steden. Wel blijkt dat de steden onderling sterk verschillen in ontwikkelingen en problematiek.

Onderdelen waarop de meeste Gelderse steden zich – ten opzichte van vergelijkbare steden elders in het land – gunstig ontwikkelen zijn de bevolkingsaanwas, de leefbaarheid en de werkgelegenheid. Er zijn ook enkele specifieke thema’s die voor de meeste Gelderse steden extra aandacht verdienen. Het gaat om bevolkingsgroepen die extra hard zijn getroffen door de crisis, de vergrijzing, de veiligheid en de winkelleegstand.