Gepubliceerd op:

Gemeenten kochten tot enkele jaren geleden op grote schaal grond voor woonwijken en bedrijfsterreinen die – achteraf bezien – niet of niet geheel zullen worden gebouwd als gevolg van de crisis en lagere bevolkingsgroei. Gevolg: miljardenverliezen. De woningbezitter betaalt hieraan mee via de onroerendezaakbelasting (ozb), zo blijkt uit onderzoek dat RIGO deed in opdracht van Vereniging Eigen Huis (VEH). Nog niet alle verliezen zijn genomen. Er is nog een grote groep risicogemeenten met hoge investeringen in bouwgrond.

Uit het onderzoek blijkt dat 10% tot 18% van de ozb-verhogingen tussen 2008 en 2012 te wijten is aan de grondverliezen van gemeenten. Huiseigenaren betaalden in die periode 15 tot 40 miljoen euro extra aan ozb om de verliezen deels te compenseren. Hiermee is voor het eerst een direct verband aangetoond tussen de verliezen van het gemeentelijke grondbeleid en de ontwikkeling van de OZB.

Maart 2014 verscheen hierover het artikel De zandbak die burgers miljoenen kost’ in het Eigen Huis Magazine.

Uw financiële positie onder controle?

Of  de financiële positie van het gemeentelijk grondbedrijf nu onder controle is, kunnen gemeenteraden met een second opinion van RIGO laten toetsen. De gemeenteraad krijgt met de second opinion concrete aanbevelingen aangereikt om het grondbeleid waar nodig bij te sturen.