Gepubliceerd op:

De gemeenteraadsverkiezing in Amsterdam is een grote overwinning voor D66 geworden. De PvdA verloor voor het eerst de hoofdstad. Binnen de stad zijn er grote verschillen in de aanhang van beide partijen. Dit verschil  hangt voornamelijk samen met de sociaaleconomische samenstelling van de buurt.

In Amsterdam zijn er grote verschillen in stemgedrag tussen de buurten te zien. Binnen de ring is D66 bijna overal de grootste partij. Ondanks het verlies – buiten de ring ongeveer even groot als binnen de ring – blijft de PvdA het belangrijkste machtsblok in grote delen van Zuidoost, Noord en Nieuw-West. Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel te verklaren door de sociaal-economische samenstelling van de Amsterdamse bevolking. D66 is het grootst in gebieden met veel hoger opgeleiden en de PvdA (of SP) het grootst in gebieden met weinig hoger opgeleiden.

D66 haalt meer stemmen naarmate het aandeel hoger opgeleiden in de omgeving van de stembureaus  toeneemt. Tegenovergesteld haalt de PvdA vooral stemmen in gebieden met veel lager opgeleiden. Het is wel opvallend dat het verschil tussen gebieden met veel en weinig hoog opgeleiden voor de PvdA kleiner is dan voor D66. D66 is in eerste instantie vooral een partij van hoger opgeleiden, maar de PvdA is nog altijd een volkspartij en haalt ook stemmen onder hoger opgeleiden. Eerder onderzoek heeft zelfs laten zien dat in de rest van het land de PvdA meer stemmen haalt naarmate het opleidingsniveau toeneemt. Amsterdam is hierop duidelijk een uitzondering.

Voor meer informatie over het opleidingsniveau kijk op de website wonenopdekaart.nl.