Gepubliceerd op:

Het is niet eenvoudig beleid uit te stippelen in deze onzekere tijden. Prognoses bieden enige houvast, maar de uitkomsten zijn met grote bandbreedten omgeven en de modellen kennen een hoog theoretisch gehalte door de opeenstapeling van (al dan niet geëxpliciteerde) aannamen. In deze studie is meer grip op de toekomst van Lelystad verkregen, door de processen die spelen (en mogelijk gaan spelen) in beeld te brengen. De toekomst wordt hier niet zekerder door en er blijven bandbreedten rondom prognoses bestaan. Maar een dergelijke analyse levert wel meer concrete houvast voor beleid.