Gepubliceerd op:

Het onderzoek ‘Grip op grote projecten’ van de Rekenkamercommissie van de gemeente Ermelo richtte zich op de wijze van voorbereiding, sturing en controle van deze projecten. Het doel van het Rekenkameronderzoek was het doen van aanbevelingen om de kaderstellende en controlerende rol van de raad op dit gebied waar nodig te verbeteren.

Focus op leren

De focus in het onderzoek lag daarmee op het lerende aspect: wat kan er geleerd worden met het oog op lopende en toekomstige grote projecten? De rode draad in de conclusies en aanbevelingen is dat er op dit moment in principe grip is op grote projecten in Ermelo. Middels verschillende aanbevelingen hoopt de Rekenkamercommissie de gemeenteraad voldoende handvatten te hebben gegeven voor het verder optimaliseren van de werkwijze in het kader van grote, majeure projecten. Alhoewel het onderzoek zich primair richtte op twee projecten met een belangrijke ruimtelijke component is de commissie van mening dat ook andere omvangrijke, complexe vraagstukken zich zonder meer lenen voor een (nog meer) gestructureerde aanpak.