Gepubliceerd op:

Steeds vaker beraden gemeenten zich op de noodzaak om zich actief met de particuliere woningvoorraad te bemoeien. Maar wat is de meest geëigende vorm hiervoor?Traditioneel is het woonbeleid van gemeenten sterk gericht op nieuwbouw. Maar de bestaande woningvoorraad krijgt steeds meer aandacht. Dan gaat het niet zozeer om het corporatiebezit, maar vooral ook om het particuliere eigendom. Onderhoud en investeringen zijn noodzakelijk om deze omvangrijke voorraad toekomstbestendig te houden. Dat gaat niet vanzelf, zeker niet in tijden van crisis. Vele partijen hebben belang bij een goede staat van onderhoud. De eigenaar of VvE zelf uiteraard, maar ook buurtbewoners en ondernemers (uitstraling!), banken (waardebehoud!), energiebedrijven, aannemers en zorginstellingen.Gemeenten beraden zich op de noodzaak om zich actief met de particuliere woningvoorraad te bemoeien en op de meest geëigende vorm van die bemoeienis.

In Apeldoorn is het onderwerp door de rekenkamercommissie op de agenda gezet.  Als eerste stap in de visievorming heeft RIGO in opdracht van de commissie een doorlichting gemaakt van de particuliere woningvoorraad. Relevante kenmerken van de voorraad en van de eigenaren zijn letterlijk in kaart gebracht en bediscussieerd met belanghebbenden. De rekenkamercommissie heeft hier vervolgens conclusies uit getrokken. Het resultaat van deze verkenning is samengebracht in het rekenkamerrapport.