Gepubliceerd op:

De uitdijende Randstad

Sinds het einde van de crisis wordt er weer volop verhuisd, zowel binnen als tussen gemeenten. Daarbij is sprake van een toegenomen migratie vanuit de Randstad naar aangrenzende delen van Nederland. Het lijkt er op dat de druk op woningmarkt in de Randstad zo hoog is opgelopen, dat woningzoekenden beginnen uit te wijken. Het is niet ondenkbaar dat dit aanhoudt of zelfs nog toeneemt. Buiten de Randstad zijn nog relatief betaalbare eengezinshuizen beschikbaar, die in de Randstad voorlopig slechts mondjesmaat vrijkomen en ook nauwelijks meer zullen worden toegevoegd.

Perspectief op groei

Instroom uit de Randstad kan in de bestemmingsgebieden leiden tot prijsopdrijving. Het biedt echter ook kansen. In grote delen van Nederland zal de natuurlijke aanwas negatief worden, onder invloed van een toenemend aantal sterfgevallen. Een eventuele groei moet dan komen van de migratie. En dan ligt het voor de hand om de vestigers te halen uit de Randstad, waar de visvijver aan jonge gezinnen voortdurend wordt ververst.

Kansen voor Apeldoorn

Tegen deze achtergrond beraadt de gemeente Apeldoorn zich op haar groeiambities. Aan RIGO de vraag: wat is een denkbaar toekomstbeeld, over welke aantallen hebben we het dan de komende tien jaar en wat voor consequenties heeft dit voor de gemeente? Omdat de toekomst per definitie onzeker is, is hierbij gewerkt met meerdere scenario’s. Dan blijkt dat een groeistrategie kansen biedt, maar ook investeringen vergt en niet zonder risico is. Wilt u meer weten? Lees dan het rapport.