Gepubliceerd op:

Nu de markt tegenzit en vele bouwplannen worden uit-, af- of bijgesteld is het grondbeleid een zorgenkindje geworden in tal van gemeenten. Tegenvallers zijn aan de orde van de dag en komen voor de gemeenteraad vaak als een onaangename verrassing. Financiële risicobeheersing heeft hoge prioriteit.

In de gemeente Harlingen is de schade beperkt en onder controle. De Rekenkamercommissie van Harlingen heeft hier met RIGO voor de Harlingse Raad onderzoek naar gedaan. Er is met verliesneming van €11,5 miljoen in 2012 in belangrijke mate schoon schip gemaakt. Dit leidde niet tot bezuiniging en of lastenverhoging voor burgers, maar kon worden gefinancierd met gemeentelijke reserves. Twee grondexploitaties kunnen evenwel nog tegenvallers opleveren.

Aanbeveling zijn het risicomanagement te verbeteren en transparant te maken voor de Raad.