Gepubliceerd op:

Gemeenten kochten tot enkele jaren geleden op grote schaal grond voor woonwijken en bedrijfsterreinen die – achteraf bezien – niet of maar ten dele zullen worden gebouwd als gevolg van de crisis en lagere bevolkingsgroei. Gevolg: grote verliezen.

Voor menig gemeenteraad is het gemeentelijk grondbeleid lastig te doorgronden als het om de financiële kant van het grondbedrijf gaat. Hoe groot de verliezen van het grondbeleid daadwerkelijk uitvallen hangt mede af van de bijsturing door de raad.

Een goede second opinion over het grondbeleid biedt een toets op de robuustheid van de berekende financieel positie van het grondbedrijf en geeft concrete richtingen aan voor alternatieven waarmee de gemeenteraad het grondbeleid kan bijsturen. Neem voor meer informatie en een aanbod op maat contact met ons op.