Gepubliceerd op:

De rekenkamer Veere laat een onderzoek uitvoeren naar het gemeentelijk grondbeleid. De belangrijkste vraag daarin is op welke manier in het grondbeleid rekening gehouden is met recente prognoses van de bevolkings- en huishoudensontwikkeling.