Gepubliceerd op:

Voor de rekenkamercommissie in Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk onderzocht RIGO het effect van de teruglopende woningbehoefteramingen op de resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties. Het onderzoek is door de rekenkamercommissie aan de respectievelijke raden aangeboden.