Gepubliceerd op:

De gemeente de Marne ziet zich – mede vanwege de crisis en de krimp in de regio – geconfronteerd met tegenvallers voor het grondbedrijf. Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie daarom onderzoek laten doen naar de stand van zaken van de grondexploitaties. Uit dat onderzoek bleek dat de gemeente voor zover mogelijk de grondexploitaties onder controle heeft.