Gepubliceerd op:

De rekenkamercommissie Ede werkt aan een onderzoek naar de projectbeheersing bij grondexploitaties. Voor dat onderzoek worden onder andere drie grote grondexploitatieprojecten geanalyseerd. RIGO ondersteunt bij de uitvoering van dit onderzoek en het opstellen van de nota van bevindingen.