Gepubliceerd op:

De gemeente Noordoostpolder besteedt veel aandacht aan risicomanagement bij de grondexploitatie. Desondanks zijn er grote risico’s verbonden aan de lopende projecten en aan de grote grondvoorraad die in het verleden is aangekocht. Eén van de uitkomsten van het onderzoek was dat deze grondvoorraad niet op korte termijn in projecten benut zal worden. De gemeente heeft vanwege de grote risico’s in 2011 een verlies op het grondbedrijf moeten nemen. RIGO deed voor de rekenkamercommissie onderzoek naar het gemeentelijk grondbeleid. Op de site van de gemeentelijke rekenkamercommissie is meer te lezen (http://www.noordoostpolder.nl/Politiek_Organisatie/Rekenkamercommissie/Publicaties_Rekenkamer).