Gepubliceerd op:

Eén van de aanleidingen voor dit onderzoek was de herijking van de grondexploitaties, die leidde tot een grote afboeking voor de gemeente. De twee belangrijkste aandachtspunten voor het onderzoek waren het risicomanagement en de informatievoorziening aan de gemeenteraad.