Gepubliceerd op:

Er is nog niet veel bekend over de effecten van grote beleggers op de woningmarkt: veel aandacht in onderzoek gaat juist uit naar de kleinere beleggers (buy-to-let). Echter worden ze steeds actiever op de Amsterdamse markt. Allereerst willen we daarom de activiteiten van de groep grote woningmarktbeleggers in kaart brengen. Hoe onderscheiden ze zich van andere verhuurders? Waar in Amsterdam zijn ze actief? Op welke segmenten en welke doelgroepen richten ze zich? Wat voor huurprijzen vragen ze?

Vervolgens kunnen we ons afvragen wat de effecten van hun activiteiten zijn, op bijvoorbeeld betaalbaarheid en beschikbaarheid. Maar zeker voor huurders is ook van belang wat het effect is van de eigendomsconstructies die grote beleggers hanteren. Als er bijvoorbeeld vaak middenpartijen in het spel zijn, dan is het de vraag wat dat betekent voor de verantwoordelijkheid van beleggers voor hun bezit en hun huurders. Zijn de rechten en plichten die bij verhuur komen kijken dan nog steeds goed af te dwingen?