Gepubliceerd op:

De opkomst van grote (buitenlandse) beleggers op de woningmarkt die in één keer vele woningen tegelijk opkopen – of zelfs hele straten – spreekt tot de verbeelding. Maar over het effect van hun activiteiten op de woningmarkt is nog veel onbekend – veel aandacht in onderzoek gaat uit naar de kleinere buy-to-let-beleggers. Voor de Stichting Huurdersnetwerk Amsterdam doen we daarom onderzoek naar de activiteiten van grote beleggers in de hoofdstad. Allereerst brengen we de activiteiten van de groep grote woningmarktbeleggers in kaart. Hoe onderscheiden ze zich van andere verhuurders? Waar in Amsterdam zijn ze actief? Op welke segmenten en welke doelgroepen richten ze zich? Wat voor huurprijzen vragen ze? Doen ze aan verduurzaming?

Vervolgens kunnen we ons afvragen wat de effecten van hun activiteiten zijn, op bijvoorbeeld betaalbaarheid en beschikbaarheid. Maar zeker voor huurders is ook van belang wat het effect is van de eigendomsconstructies die grote beleggers hanteren. Als er bijvoorbeeld vaak middenpartijen in het spel zijn, dan is het de vraag wat dat betekent voor de verantwoordelijkheid van beleggers voor hun bezit en hun huurders. Zijn de rechten en plichten die bij verhuur komen kijken dan nog steeds goed af te dwingen?