Gepubliceerd op:

Mensen die zorg nodig hebben blijven steeds langer zelfstandig wonen: alleen, met hun partner of binnen een gezinsverband. De druk op mantelzorgers neemt daardoor toe. Het aantal (zwaar) overbelaste mantelzorgers is het afgelopen decennium met 50% toegenomen. Partijen gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen.In opdracht van de Provincie Utrecht, de Wmo-raad Bunnik en de gemeente Bunnik heeft RIGO de mogelijkheden in beeld gebracht om een logeerhuis op te zetten waar mensen die zorg nodig hebben enige dagen of weken kunnen logeren, zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen. Door mantelzorgers te ontlasten wordt duurdere permanente intramurale zorg uitgesteld of voorkomen. In het onderzoek is de behoefte aan logeeropvang verkend, zijn de randvoorwaarden voor een succesvol gebruik in beeld gebracht en zijn enkele voorbeeldprojecten beschreven. Daarnaast is gekeken naar de mogelijke vormgeving en financiering.