Gepubliceerd op:

In opdracht van en in samenwerking met gemeenten en corporaties werkt RIGO de komende maanden diverse thema’s (waaronder urgenties, middeninkomens, uitstroom uit maatschappelijke instellingen en spoedzoekers) uit tot concrete voorstellen.