Gepubliceerd op:

In het onderzoek is gekozen voor een opzet waarbij de diverse ‘stappen in de keten’ worden besproken; van preventie naar instroom tot uitstroom. Daarbij is specifiek onderzocht of en welke knelpunten er zijn tussen de vraag naar en het aanbod. Gekomen is tot duidelijke conclusies en heldere aanbevelingen die bij kunnen dragen aan het inperken van de instroom in en het versnellen van de uitstroom uit maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen.