Gepubliceerd op:

In de regio Haaglanden is in 2010 afgesproken dat de gemeentelijke nieuwbouwproductie jaarlijks uit ‘30% sociaal’ bestaat. Na twee jaar heeft RIGO op een rij gezet hoe de woningmarkt in de regio er voor staat, zodat de regiogemeenten in gesprek kunnen over nut en noodzaak van die afspraak. Dat gesprek draait in essentie om één vraag: zijn de redenen waarom in 2010 tot de 30%-afspraak is gekomen ook in deze woningmarkt van toepassing?