Gepubliceerd op:

De corporatiewoningen in Zwolle en Kampen worden aangeboden via het woonruimteverdeelsysteem De Woningzoeker. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen een Wens, Spoed- en Bemiddelingsmodule. Enkele jaren geleden ondersteunde RIGO bij het opstellen van een afwegingskader waarmee bepaald wordt hoeveel woningen worden aangeboden via welke module. Daarin staan onder meer uitspraken over hoeveel woningen gereserveerd worden voor bijzondere doelgroepen en welk percentage wordt verloot. Op verzoek van de Stuurgroep Woonruimteverdeling heeft RIGO in 2018 geholpen bij het actualiseren van dit afwegingskader.