Gepubliceerd op:

In 2016 hielpen wij Wbv. Hoek van Holland bij het opstellen van het portefeuilleplan en doorliepen we samen het vastgoedsturingsproces. Hierbij volgden we de belangrijkste stappen uit RIGO’s Beleids8baan. In 2019-2020 herijkten we het portefeuilleplan.