Gepubliceerd op:

RIGO maakt veelvuldig gebruik van GIS-toepassingen. In veel gevallen gaat het om kaartenmateriaal in dienst van een onderzoek. Kaarten zijn heel geschikt om bevindingen mee te illustreren. Bovendien zijn er steeds meer bronnen met gedetailleerde geografische informatie, die zich lenen voor weergave in kaartvorm.

Soms zijn kaarten een product op zichzelf, dat gebruikers naar eigen inzicht en behoefte kunnen raadplegen. De Leefbaarometer is het bekendste voorbeeld van een dergelijk naslagwerk. Denk ook aan gebiedstyperingen, waarin diverse bronnen worden gecombineerd. Of aan een schatting van het opleidingsniveau.